ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค รวมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว แอพพลิเคชั่น บนสมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการ ios 6 ชื่อว่า "พาที" (party) ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ ส่งข้อความสั้น หรือ SMS ด้วยการพูดข้อความที่อยากจะส่ง จากนั้นเสียงจะถูกส่งไปยังเครื่องแม่ข่ายแอพพลิเคชั่น หรือ แอพฯ เซิฟเวอร์ เพื่อถอดเสียงพูดเป็นข้อความ ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ปลายทาง จากนั้นจะส่ง E-mail  ยืนยันบริการเสร็จสมบูรณ์ ไปยังผู้ใช้

 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค รวมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว แอพพลิเคชั่น บนสมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการ ios 6 ชื่อว่า "พาที" (party) ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ ส่งข้อความสั้น หรือ SMS ด้วยการพูดข้อความที่อยากจะส่ง จากนั้นเสียงจะถูกส่งไปยังเครื่องแม่ข่ายแอพพลิเคชั่น หรือ แอพฯ เซิฟเวอร์ เพื่อถอดเสียงพูดเป็นข้อความ ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ปลายทาง จากนั้นจะส่ง E-mail  ยืนยันบริการเสร็จสมบูรณ์ ไปยังผู้ใช้

นอกจากนี้ ยังมีเมนูใช้งาน  ARS  ภาษาไทย การทำงานคล้ายกัน ผู้ใช้ต้องกดบันทึกเสียง และ พูดข้อความที่ต้องการพิมพ์ เสียงจะถูกส่งไปยังแม่ข่าย แปลงเป็นข้อความกลับมายังหน้าแอพพลิเคชั่น ซึ่งผู้ใช้จะสามารถแก้ไขข้อความได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำรายงานการประชุม เช่น ถอดเสียงการประชุมสภาฯ การทำรายงานการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรม แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันความแม่นยำยังอยู่ที่ 50 เปอร์เซ็นต์

 

ทั้งนี้ต้องอาศัย ผู้ใช้งานเข้า มาใช้แอพพลิเคชั่น เพื่อนำคำที่ผู้ใช้ป้อนมาพัฒนาเพิ่มศัพท์ให้มีจำนวนมากขึ้น และสามารถดาวน์โหลดที่ แอพสโตร์ พิมพ์ค้นหาว่า  "party thai"  พาที ไทย (party thai) ล็อกอินโดยใช้รัสเดียวกับเฟสบุ๊ค

 ที่มา ข่าวช่อง 7 

http://news.ch7.com/detail/42732/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%8A._%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html