ติดต่อสอบถาม (th)

    

Research and Development Team

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเสียง (SPT)

หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์

Human Computer Communication Research Unit (HCCRU)

NECTEC, Thailand

112 ถนนพหลโยธิน, ตำบลคลองหนึ่ง, 

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี 12120  

Tel: +66(0)2 5646900

 

Facebook : https://www.facebook.com/PartiiThai/