เนคเทคเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “พาที”แปลงภาษาพูดให้เป็นข้อความ จาก ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย

เนคเทคเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “พาที ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย” เชิญชวนคนไทยร่วมให้ข้อมูลและทดสอบการใช้งาน เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพภายใน 1 ปี
     เนคเทคเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “พาที ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย” เชิญชวนคนไทยร่วมให้ข้อมูลและทดสอบการใช้งาน เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพภายใน 1 ปี
ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ ชัย นักวิจัย หัวหน้าโครงการ ให้รายละเอียดแอพพลิเคชั่น พาที ในเวอร์ชั่นทดสอบว่า จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ส่งข้อความสั้นหรือ sms ได้ฟรี ด้วยการพูดและบันทึกข้อความที่ต้องการ ส่งไปยังเครื่องแม่ข่ายโดยใช้ระบบลงทะเบียนของเฟซบุ๊ก จากนั้นพนักงานที่จะถอดเสียงพูด เป็นข้อความส่งเป็น sms ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ปลายทาง นอกจากนี้ ยังมีบริการเสริมเพื่อทดสอบการใช้งานระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยที่พัฒนาขึ้นด้วย ทั้งนี้ นักวิจัยกำหนดเวลาทดลองเป็นเวลา 10 เดือน เพื่อนำมาพัฒนาคลังข้อมูลในแอพพลิเคชั่นนี้ เพื่อพัฒนาระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย พาที ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น ให้รองรับเสียงพูดไม่จำกัดเนื้อหามีความถูกต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 มีความเร็วในการตอบสนองมากขึ้น และทำงานได้ดีในเครือข่ายสมาร์ทโฟน
    
หัวหน้าโครงการการเชื่อว่าภายใน 1 ปีข้างหน้าหลังสิ้นสุดโครงการ จะมีนวัตกรรมระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยที่สามารถต่อยอดประยุกต์ใช้ได้มากมายหลายสาขา เช่น การใช้งานระบบตอบรับอัตโนมัติ call center ซึ่งจะสามารถสื่อสารด้วยการพูดแทนการกดแป้นโทรศัพท์ การถอดความข้อมูลเสียงขนาดใหญ่เป็นรายงานบันทึก เช่น การประชุมรัฐสภา การวินิจฉัยของแพทย์ การพิจารณาคดีในศาลยุติธรรม นอกจากนี้ ยังรวมถึงการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการป้อนข้อมูลด้วยการพิมพ์ข้อความ
 
ที่มา ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย http://www.enn.co.th/8257

language switcher